Co se smí dovážet a vyvážet ze Švédska

Stejně jako ve většině zemí, tak i ve Švédsku platí jisté omezení, co se týče dovozu a vývozu alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Tabákové výrobky smí mít v držení pouze osoby starší 18 let, u alkoholu je tato věková hranice posunuta na 20 let.

Clo se nevztahuje na:

  • 10 litrů alkoholického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
  • 60 litrů šumivého vína
  • 90 litrů vína
  • 110 litrů piva
  • 200 ks cigaret
  • 50 ks doutníků
  • 250g tabáku