Co se smí dovážet a vyvážet ze Švédska

Alkohol a tabák

Stejně jako ve většině zemí, tak i ve Švédsku platí jisté omezení, co se týče dovozu a vývozu alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Tabákové výrobky smí mít v držení pouze osoby starší 18 let, u alkoholu je tato věková hranice posunuta na 20 let.

Co se týče limitů kolik čeho můžete převážet, tak je to velmi jednoduché. Žádné limity nejsou, ale to co vezete musí být určeno pro vlastní potřebu. To bude jako informace pro větsinu lidí stačit, ale abychom byli úplní tak zde jsou obecné hranice toho co je jestě považováno jako množství alkoholu pro osobní spotřebu:

  • 10 litrů alkoholického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
  • 60 litrů šumivého vína
  • 90 litrů vína
  • 110 litrů piva

U cigaret a tabákových výrobku je to stejné a dovézt si tedy můžete libovolné monžství pro osobní spotřebu. Pro hrubou představu můžeme říct že dříve bylo možné bezcelně dovážet 200 kusů cigaret, 50 doutníků a 250g tabáku.

Jídlo

U dovozu jídla neplatí žádná omezení.

Léky

Pro většinu léků platí, že pro vlastní potřebu můžete bez problémů převážet až množství odpovídající roční spotřebě. Pro jistotu se doporučuje vzít si s sebou potvrzení od lékaře, ideálně v angličtině, pro případnou kontrolu. Pozor ale u „silnějích léků“ užívaných např. při poruchách spánku, úzkostných stavech nebo lécích tlumících silnou bolest, tam je limit pro dovoz snížen na dávku potřebnou na 30 dní.