Göteborg – malý Londýn

Druhé největší město Švédska je domovem pro více jak půl milionu lidí. Mimo jiné je to také sídlo největší skandinávské university. Göteborg se nachází na mořském pobřeží, v průlivu Kattegat, což z něj činí vcelku strategický přístav, dnes největší ve Skandinávii.

Göteborg – Historie

Historie města není příliš dlouhá, založeno bylo až v sedmnáctém století Gustavem II Adolfem. Město bylo dlouhou dobu pod Holandským vlivem, což je dnes dobře znatelné na architektuře. Holandština byla jistou dobu oficiálním jazykem Göteborgu, nicméně koncem sedmnáctého století bylo město již plně pod kontrolou Švédů.

Z ranné architektury města se toho moc nezachovalo, poněvadž většina domů byla ze dřeva. Většina toho, co zbylo je dnes vidět v městském skanzenu. To, co je dnes ve městě k vidění pochází často až ze století osmnáctého. Stejně jako Stockholm, byl i Götenborg ovlivněn moderními architektonickými styly, zejména funkcionalismem.

Göteborg – Památky a zajímavosti


Göteborg

Nejnavštěvovanější památkou ve městě je Jižní Götenborské souostroví. Nejlákavější památkou je zde pevnost Älvsborg ze sedmnáctého století. Ta chránila Švédy v dobách, kdy vztahy s Dánskem a Holandskem byly napjaté k prasknutí.

Vcelku hezké je i centrum města soustředěné kolem ulice zvané jednoduše Avenue, jinak oficiálně Kungsportsavenyn. Okolo této ulice se soustředí nejvíce hospod a klubů ve městě.

Doprava v Göteborgu

Co se dopravy po městě týče, je zde výborná tramvajová síť, snad nejhustší v celé Skandinávii. Městská síť autobusů jí směle konkuruje. Pro cesty za hranice města i Švédska je jsou tu dvě letiště a samozřejmě již zmiňovaný přístav.