Historie Švédska

Historie obyvatel Skandinávie, tedy i Švédska, sahá devět tisíc let před náš letopočet. V těch dobách bylo zdejší klima o něco příjemnější a po tamních lesích se potulovali lovci a sběrači. Zatímco ve středomoří se pomalu rozvíjela antická kultura vzdělanců, v severní Evropě stále existovala kmenová společenství. Kmeny ve Švédsku existovaly až do devátého století našeho letopočtu. Tehdy seveřané pocítili potřebu zaznamenávat informace jinak než jen ústně a zrodily se runy. A s runami přišel věk Vikingů.

Z doby před vynalezením run existuje jen vcelku málo důvěryhodných informací. Nejlepší práci odvedl římský historik Tacitus, který zaznamenal existenci severského kmenu, zvaného Suionci. A další informace? Záleží na tom, jak důvěryhodným zdrojem je heroická elegie Beowulf popisující zpola legendární války na švédském území v průběhu šestého století.

Doba Vikingů

Vikingové ovládali Skandinávský poloostrov mezi osmým a jedenáctým stoletím. Nutno podotknout, že za tu dobu si vydobyli téměř světový věhlas. Švédští Vikingové, na rozdíl od těch norských, cestovali na východ a na jih. Zvěsti o jejich válečných dovednostech se nesly jako vítr. Byzantský císař Theophilos se jich dokonce obával natolik, že místo toho, aby se s nimi šel bít, najal si je jako tělesnou stráž.

Vikingové se plavili po Baltu, Středomoří a v neposlední řadě také po ruských veletocích. Málokdo ví, že švédští Vikingové byli zřejmě zakladateli Ruska. Evropané z východu jim říkali jednoduše „Rus,“ a slovanské kmeny v té oblasti povolaly vikingské válečníky, aby jim vládli. Nu a odtud samotný název Rusko.

V těchto dobách se ze Švédska stala obchodní tepna. V jedné z historických zemí, v Gotlandu se našlo nebývalé množství stříbra, což jen podpořilo obchodování v oblasti.

Švédské království

V těch dobách se začalo formovat také švédské království, které vzniklo spojením Gotlandu a Svealandu. Krásně vzkvétalo až do čtrnáctého století, kdy jej, stejně jako velkou část Starého kontinentu, postihla morová epidemie. V těch dobách Magnus Erikson spojil Norsko se Švédskem. Obě země byly následně spojeny i s Dánskem, a to Kalmarskou unií. Poklidná unie vydržela jen do roku 1523, kdy Dánové zmasakrovali švédské šlechtice. V té době si Švédové zvolili svého prvního krále, kterým se stal Gustav Vasa.

Švédské impérium

Doba se přehoupla a s novověkem se Švédsko vyšvihlo na pozici evropské velmoci. Jen málokteré vojsko mohlo odolat švédské armádě. Velké střety se odehrávaly zejména v rámci Velké severské války, a to mezi Švédskem a Ruskem. Švédové měli docela dlouho navrch. Zlom přišel za dob panování cara Petra Velikého, který se naučil využívat nehostinné klima Ruska a Švédy poprvé porazil. Tato porážka předznamenala pád severského impéria. Výsledkem Severské války byla nadvláda Rusů, kterým v těch dobách připadla i část Laponska.

Moderní historie Švédska

Až do roku 1905 existovala personální unie mezi Švédskem a Norskem, která přetrvala ještě z imperiálních dob. V průběhu devatenáctého století se Švédsku nevedlo nijak slavně. Z velmoci se stala velmi chudá země, poněvadž počet obyvatel se zdvojnásobil a jídla bylo stejně jako před tím. Chudoba vyvrcholila masovou vlnou emigrace do Spojených států. Na sklonku devatenáctého století se začal rodit nový, industrializovaný stát.

Po První světové válce se ze Švédska zrodil demokratický stát, socialistická revoluce se zde nijak neujala. Co se týče postavení ve Světových válkách, Švédsko vždy zůstalo neutrální, i když o této neutralitě mnoho historiků vede spory. Jistě by se mohlo diskutovat třeba o tom, jak moc neutrálním činem je pomoc uprchlíkům.

Válka Švédsko nezdecimovala, a tak se v šedesátých letech mohlo postavit po boku nejbohatším evropským státům. Následovalo členství v Evropském společenství a dále? Máme tu soudobé Švédsko. Ekonomicky silnou zemi, jednu z nejbohatších v Evropě.