Poloostrov Kvarken

Na samém severu Baltického moře se nachází místo s nejvyšším výzdvihem půdy od poslední doby ledové. Když led ustoupil, objevila se nová země, která za chvíli obrostla zelení. A se zelení se objevila zvířata a následně i lidé.

Krajina je v těchto místech naprosto úžasná. Jen máloco dokáže krajinu formovat tak jako ledovec. Malé zálivy, drobné ostrůvky, náplavy a morény. Do toho všeho smíšené lesy s alpínskou květenou a sem tam nějaké pravěké sídliště z doby bronzové.

Na „Vysokém pobřeží,“ jak se Kvarken také nazývá, žije množství endemitických druhů, takže se jedná o území s nejvyšším stupněm ochrany. I přesto se sem běžný turista může dostat a obdivovat krásně zformované zelené pobřeží.