Stanování, kempování a levné ubytování

Po celém Švédsku jsou rozsety kempy, veřejná tábořiště a mládežnické hostely. Ceny kempů i hostelů se povětšinou pohybují v rozumných výškách, a to i pro našince. Jen v hlavní sezóně, tedy přes červenec a srpen, může být problém se sehnáním místa. To však neznamená, že není kam „upíchnout“ stan.

Ve Švédsku platí zvláštní zákon, právo Allemansrätt, čili právo volného pohybu v přírodě. Pro turisty to znamená, že se mohou volně pohybovat i po soukromé půdě, ovšem s jistým omezením.
Kupříkladu návštěvník nesmí svojí přítomností jakkoliv rušit majitele pozemku, popřípadě nesmí procházet přes pole a likvidovat tak úrodu.

STANOVÁNÍ

Se stanováním je to docela podobné. Stanovat můžete kdekoliv, pokud to není na poli, či v bezprostřední blízkosti obytného domu. V rezervacích je bez povolení možno stanovat na jednom místě dva dny, poté už je třeba dovolit se správce rezervace, popřípadě národního parku.Co se rozdělávání ohně týče, je to zpravidla zakázáno na skalnatých útesech, které se teplem nenávratně ničí, naopak na písečné pláži oheň klidně rozdělat můžete. Striktně zakázáno je rozdělávat oheň v rezervacích, stejně jako opatřovat si dřevo na oheň jinak než sběrem.

KOUPÁNÍ

Krom pobytu na privátních pozemcích je povoleno i koupání v privátních vodách, stejně jako rybolov na udici. Pokud dostanete chuť vykoupat se na bez plavek, dbejte na to, abyste nepohoršili majitele pozemku, jinak tato činnost zakázaná není. U kempů se dokonce nachází četné nudapláže.