Zajímavosti o Švédsku

Aneb, víte, že..?

 • Ještě v devatenáctém století bylo Švédsko na vrcholku žebříčku nejchudších evropských států. Velký podíl na tom mělo zejména dogmatické protestantství a alkoholismus mnohých občanů. Stačilo sto let a vše je jinak.
 • Historicky první zmínka o Švédsku pochází z prvního století našeho letopočtu. O zemi na severu Evropy se poprvé zmínil římský historik Tacitus. V jeho studii se našla zmínka o Suionských kmenech, které vynikaly uměním boje na suchu i na vodě. Právě tyto kmeny daly Švédsku jméno.
 • Mezi lety 1362 a 1809 bylo majetkem Švédska i Finsko.
 • Švédsko není členem žádné vojenské organizace, je to tradičně neutrální stát sdružující se pouze ve spolcích ekonomických.
 • V zájmu jakéhosi všeobecného dobra byly ve Švédsku až do roku 1975 sterilizovány postižené, rasově nečisté či pracující ženy.
 • V Uppsale se podle severské mytologie nachází chrám zasvěcený bohovi jménem Frey, kde se měly konat krvavé lidské oběti. Byl však rozbořen v roce 1087 v bitvě mezi pohany a křesťany.
 • Švédsko se skládá ze čtyř historických zemí – Götaland, Svealand, Österland a Norrland, přičemž Österland je území, které dnes náleží Finsku.
 • Nejsevernější část Švédska, Norrbotten tvoří čtvrtinu rozlohy země, avšak díky drsnému klimatu má pouze něco kolem 150 000 obyvatel.
 • Hlavní město, Stockholm, se rozkládá na čtrnácti ostrovech.
 • Ještě v nedávných dobách bylo ve Švédsku zvykem, že si všichni tykali, přičemž se to týkalo i velmi oficiálních záležitostí. Traduje se, že potykat jste mohli i švédskému králi. Švédština však narozdíl od angličtiny, má výrazy pro vykání a používá je stále častěji.
 • Druhá nejvyšší stavba celé Skandinávie se nachází ve Stockholmu a je jí 155 metrů vysoká Kaknästornet – televizní věž nabízející perfektní výhled na celý Stockholm (až do roku 2005 byla stavbou nejvyšší, ale v roce 2005 byla předstižena budovou Turning Torso ve městě Malmö)
 • V Gotëborgu naleznete muzeum Bedřicha smetany, který zde nějakou chvíli během svého života pobýval.
 • Nejstarší švédská univerzita byla založena roku 1477 v Uppsale.
 • Švédsko je svojí rozlohou největší ze skandinávských zemí, přičemž je pátou největší evropskou zemí.
 • Celých 7% rozlohy země pokrývají jezera, z nichž největší je Vanern (5500 kilometrů čtverečních) a nejhlubší Vattern (119m).