Uppsala – univerzitní město

Čtvrté největší švédské město proslulo hlavně svojí universitou. Ta je totiž nejstarší v celé Skandinávii, byla založena už v roce 1477. Uppsala patří mezi stará švédská města, od dvanáctého století byla církevním centrem země. Původní město bylo oproti tomu současnému situováno o něco severněji. Na území staré Uppsaly, jinak také Gamla Uppsaly, se dnes nacházel chrám věnovaný severským bohům.

Když se do Švédska dostalo křesťanství, znamenalo to velký podnět k tomu, aby se z pohanské Uppsaly stalo silně náboženské město. A tak bylo založeno nové město nedaleko toho starého. Na důkaz důležitosti církve byla vystavěna okázalá katedrála, která je se svými 118 metry nejvyšší církevní stavbou Skandinávie. Nahradila katedrálu Gamla Uppsala ve staré Uppsale, která shořela. A s církví přišlo i založení zmíněné university.

Zmíněná gotická katedrála, jinak zvaná Domkyrka, je nejnavštěvovanějším historickým místem ve městě. Je v ní pohřbeno bezpočet významných osobností včetně Karla Linného, Svatého Erika či Jana III. Švédského.

Nedaleko katedrály se nachází budovy university, některé, kupříkladu Gustavianum, jsou přístupné pro veřejnost a slouží jako muzea. K nalezení jsou tu třeba sbírky věnující se egyptologii.

V šestnáctém století byl na obranu Uppsaly postaven hrad, dnes sloužící jako sídlo místního guvernéra.

Město se nachází na sever od Stockholmu, takže při jeho návštěvě je nutno brát v potaz chladné počasí a dlouhé dny v létě a noci v zimě.